Als je iemand verliest door de dood wil je dit verwerken. Achter de Regenboog Noord brengt je met lotgenoten in contact

Sinds 2006 organiseren we lotgenotenweekenden voor kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar. Met een apart ouderprogramma. Dit alles in een sfeer van respect voor elkaar, met ruimte voor ontspanning, in een kleurrijke omgeving, want er is altijd het leven dat verder gaat!

In 2017 nog geen weekend!

Het volgende weekend van Achter de Regenboog Noord vindt dit jaar nog niet plaats. Ondanks actieve werving en een aantal mooie recente bijdragen hebben we nog onvoldoende fondsen hiervoor. We doen onze uiterste best om in 2018 weer een weekend te realiseren! Aanmelden voor een weekend kan hier. Onze weekenden vinden plaats in het prachtig gelegen en gastvrije Nieuw-Allardsoog
Lees verder over een eerder weekend
  Reacties van deelnemers aan ons laatste weekend

Met prachtig voorjaarsweer kwamen we half april bij elkaar voor het lotgenotenweekend van AdR Noord. Op de foto een van de ontroerende herinneringstekeningen, die gemaakt werd door Bas (10) voor zijn vader.

Een van de ouders
In het dagelijks leven is het vaak lastig om gevoelens van rouw te delen. Je hebt iets meegemaakt wat bijna niemand begrijpt; het lijkt of je je op een andere golflengte bevindt. Tijdens dit weekend hoef je niet eens te praten om in te voelen wat de ander heeft meegemaakt of doormaakt. Je deelt essentiële verhalen en emoties waardoor je 24 uur later het gevoel hebt dat je elkaar al jaren kent…
De kinderen hebben hun eigen (veelal knutsel-) activiteiten en de ouders volgen een parallelprogramma. Ik vond het heel fijn deze tijd voor mezelf te hebben en mijn gevoelens de vrije loop te laten. Voor het eerst bekeek ik écht een foto van mijn man en alle uiterlijkheden die ik aan hem mis kwamen naar boven: daar was thuis nog geen moment ruimte voor geweest…
Mijn dochter had meteen aansluiting met een leeftijdgenootje zodat ze “samen” het weekend in konden. Ook zij was nu eens niet in een uitzonderingspositie… Sinds het weekend praat ze meer over papa en laat ze haar verdriet meer toe. Ze zoekt naar manieren om hem bij zich te houden door bijvoorbeeld een foto of T-shirt van hem bij zich te dragen.
Het weekend was in een prachtige omgeving op de hei en Nieuw-Allardsoog verzorgde zeer smakelijke, uitgebreide buffetten, maar de medewerkers bleven daarbij op de achtergrond waardoor de groep alle privacy had.
De medewerkers van Stichting Achter de Regenboog hebben in dit weekend  werkelijk aan ALLES gedacht: een houten deurhanger met onze namen erop, welkomstkaartjes met een snoepje op bed, een dikke knuffelbeer voor de kinderen en een groot knuffelhart voor de ouders. Vanaf het moment van aankomst waarbij je geholpen wordt met je bagage (ik was al weer vergeten hoe fijn dat is!) tot het uitzwaairitueel werden we in de watten gelegd, gezien en gesteund.
Dit is PRECIES waar ik als rouwende weduwe behoefte aan heb!

Patricia

Jongeren over het weekend
Ook enkele deelnemende jongeren vroegen we naar hun ervaringen. Stan (14): "Het weekend was op zich heel leuk. Ik zou nog wel meer buiten willen doen dan we nu al deden. Ik zou het mensen wel aanraden, want het heeft wel geholpen met dingen. Want je kunt met mensen van wie ook iemand overleden is erover praten. Ik heb nu, na het weekend, nog wel contact met anderen." Manouk (13) vond het een leuk programma: " Het was wel druk, maar er was ook tijd voor spel. Ik zou het wel aanbevelen!"
Cassedy (16) vond het weekend leerzaam. En mooi: "Je kunt eigenlijk echt afscheid nemen. Nu kun je er met meerdere mensen bij stil staan. Ik stond er helemaal alleen voor. Nu niet. Het programma vond ik goed en duidelijk. Ik zou aan andere jongeren die iemand aan de dood verloren hebben het advies geven dat ze dit ook gaan doen, ook al zien ze er tegenop. Ze kunnen er nog veel van leren. Het is meer waard dan ze denken."

Nog een reactie van een van de deelnemende ouders
We vonden het erg spannend om naar Bakkeveen te gaan. Daar aangekomen werden we fijn
onthaald, en was het tijd om anderen te ontmoeten. Ik heb het als een vol weekend ervaren, waarin het mooi was dat de ouders dezelfde rouwtaken doorliepen als de kinderen. Tussen de ouders onderling was een open houding. Dat was fijn. Herkenning, verwondering, tips en complimenten schieten me te binnen als trefwoorden.
Groot en klein werd moe van alle indrukken en het laat naar bed gaan. Dus een dag rust erna is zeker aan te raden.
Met elkaar over de heide struinen, en onderweg kletsen, was een fijne afwisseling voor het binnen zijn.
De begeleiding heeft dit weekend met zorg en toewijding georganiseerd en uitgevoerd.
Dank jullie wel hiervoor! Niet alleen voor kinderen maar ook voor de ouder is dit lotgenotencontact heel bijzonder. • Mooie gift van Mensura

  Graag willen wij Jacob Maat van het bedrijf Mensura bedanken voor de bijdrage van Mensura aan ons werk. Hiermee komt ons volgende gezinsweekend weer een stap dichterbij. 

 • Gift Pepergasthuiskerk

   We ontvingen een gift van de Pepergasthuiskerk in Groningen, waar voor ons gecollecteerd is. Hartelijk dank!


 • Martini Ziekenhuis zamelt voor ons in

  Sinds begin vorig jaar wordt Achter de Regenboog Noord financieel ondersteund vanuit de afdeling Geestelijke Verzorging  van het Martini Ziekenhuis te Groningen. Aline Boers van het secretariaat scheef ons: ‘Wekelijks vindt er een oecumenische zondagsviering plaats in het Martini Ziekenhuis. Wij mogen rekenen op veel hulp van vrijwilligers. Een van onze geestelijk verzorgers of een gastvoorganger gaat voor in de viering. In deze viering wordt ook altijd een inzameling van de collecte gehouden. Onze eigen geestelijk verzorgers hebben een doel voor de collecten aangewezen, waarvan St. Achter de Regenboog er een is.’ Wij zijn erg blij met deze ondersteuning, die ook ons volgende weekend weer een stapje dichterbij brengt!

 • Gift Rebekkahloge

  We ontvingen een fraaie donatie van € 900,- voor ons werk van de Rebekkahloge Marijke Muoi te Leeuwarden. De Rebekkah's vormen de zustertak van de Orde van de Odd Fellows. Rebekkah's en Odd Fellow's voelen zich verantwoordelijk voor de wereld om hun heen en streven naar harmonie onder de mensen, naar een wereldwijde broederschap. Ze proberen dit ideaal  'handen en voeten' te geven zowel binnen als buiten de organisatie en ondersteunen zo elk jaar een goed doel. De Rebekkah's zijn blij Achter de Regenboog Noord dit jaar een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. En wij zijn ook heel tevreden dat de realisatie van ons volgende weekend zo weer een stap dichterbij komt.

 • Volop ondersteuning van ons werk

  Zo fijn te ervaren dat mensen individueel, organisaties en bedrijven graag belangeloos onze activiteiten ondersteunen! Zo werkten Bloom your message Tuincentrum Eldorado en Slijterij Dikkers Hoogeveen  mee aan ons laatste weekend! En Anita van Veen van  Studio Bodaan ontwierp opnieuw belangeloos de folders en posters. En ook dit jaar was er taart van bakkerij Henk Post uit Ten Boer.
  Het bedrijf Ventura Systems uit Bolsward stelt iedere medewerker in de gelegenheid om € 1000,-  te schenken aan een goed doel. Richard van den Dolder heeft besloten zijn deel te doneren aan regio Noord van AdR, en motiveerde dat als volgt:  “Ik, als werknemer, mag ieder jaar een goed doel voordragen. Jullie stichting spreekt mij zeer aan. Het werk wat jullie doen is ontzettend belangrijk. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om je verdriet goed te kunnen verwerken.”

  Maar liefst 580 euro werd ingezameld tijdens de jaarlijkse quilttentoonstelling in 't Vinkhuys, het buurthuis in Vinkhuizen, Groningen. Achter de Regenboog was hier verkozen tot goed doel. We zijn er blij mee! Twee van onze vrijwilligers waren die dag aanwezig om over ons werk te vertellen.
  Graag willen wij ook BVR-Sneek bedanken voor hun royale bijdrage, waarmee een eerste aanzet voor ons volgende gezinsweekend gewaarborgd is. Daar zijn wij heel erg blij mee. BVR-Sneek is een vrijwilligersorganisatie die enerzijds als doel heeft hun eigen kerkgenootschap te bekostigen, maar daarnaast ook nog ruimte maakt voor één of meerdere goede doelen.
  Hartelijk dank allen voor de medewerking!