Over rouw


Jaarlijks krijgt een hele grote groep landgenoten te maken met rouw en verlies door de dood

Rouw treft zeer veel mensen. Jaarlijks krijgen in ons land 7.000 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar te maken met een sterfgeval in hun gezin. Daardoor krijgen ongeveer 150.000 kinderen te maken met een rouwende klasgenoot. Ieder jaar overlijden er 1000 kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar, waarvan 800 tussen de 0-5 en 200 tussen 5-15 jaar. 

Achter de Regenboog bereikt een deel van deze groep door de lotgenotenactiviteiten die we in de vier regio's organiseren. Mond-tot-mondreclame is voor ons zeer belangrijk om deze groep jaarlijks te bereiken. Vooral jongeren komen niet gemakkelijk over de drempel om contact op te nemen. Ze kunnen hierbij een tactvolle steun in de rug goed gebruiken.

Links en boeken

De volgende websites bieden veel achtergrondinformatie:

Landelijke stichting Achter de Regenboog 

Landelijke Stichting Achter de Regenboog op Facebook 

Herinnerdingen

Father and Daughter Een ontroerend filmpje op You Tube

De Wereld van Verschil    
Prachtig hulpmiddel om gesprekken tussen kinderen en volwassenen te stimuleren. Online versie voor jongeren De Wereld van Verschil Online 

www.stichtingjongehelden.nl
Gericht op het voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn waarvan de vader, moeder, broer of zus is doodgegaan. Of kinderen van scheidende of gescheiden ouders.    
   
www.in-de-wolken.nl In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Ze ontwikkelen brochures, boeken en andere materialen. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden zijn ze met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding

Rouwwijzer UitvaartNet Informatie over en aandacht voor de verschillende soorten rouw van UitvaartNet.

www.broertjezusje.com Voor het omgaan met het verlies van een broer of zusje.

www.jongereninrouw.nl
Website voor jongeren in rouw.

www.kankerspoken.nl Voor kinderen en jongeren die leven met een ouder met kanker.

www.kindenrouw.nl
 Stichting Kind en Rouw maakt voorlichtingsmateriaal over rouw en verliesverwerking bij kinderen.

www.lieve-engeltjes.nl
 Voor mensen die hun kind verloren hebben.

www.wollewiet.nl Het Wollewiet rouwbegeleidingspakket is speciaal ontworpen voor kinderen.

www.peuteren.nl/afscheid
 Informatieve site over afscheid van en bij peuters.

www.respectance.nl
Bouw samen met familie, vrienden, bekenden én onbekenden aan een rijke gedenkplaats voor jouw dierbare, waar je steun vindt in elkaars verhalen, herinneringen en beelden. 

www.rouw.nl
Deze site wordt beheerd door de Stichting Uitvaart op het Internet.

www.rouwhulp.nl Verzorgt o.a. het programma Rouwhulp: een behandeling voor kinderen en jongeren die
enkele maanden na het verlies kan worden aangeboden.

www.vokk.nl Site van de Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker'.

www.stichtingdekinderen.nl Ontspannings- en begeleidings activiteiten voor kinderen van ouders met kanker

www.vook.nl
Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

www.zonderouders.nl Voor kinderen en jongeren die beide ouders hebben verloren.

rouwverwerking.pagina.nl  Website met veel interessante links naar andere pagina’s.

www.uitvaart.nl    De website waar terminale zorg (voor de uitvaart), uitvaartzorg (de uitvaart) en nazorg (na de uitvaart) gepresenteerd worden als een samenhangend geheel.

Palliatieve zorg Kennisdossier palliatieve zorg

voortleven.kro.nl/rouwtool.aspx De KRO presenteert op deze website vijf praktische aanbevelingen voor docenten die te maken hebben met leerlingen van ongeveer 15 jaar, van wie een dierbare overleden is.

www.leraar24.nl Informatieve site voor leerkrachten: zie onderwerpen: rouwverwerking.

Literatuur
Op de websites www.rouwboeken.nl  http://www.verliesverwerken.nl/literatuur/ en http://www.in-de-wolken.nl/ staan veel boeken.


 

 


Over de rouwtaken van Worden

Een belangrijke leidraad bij ons werk zijn de rouwtaken van William Worden. Deze Amerikaanse psycholoog deed onderzoek naar rouwverwerking. Hij wilde meer inzicht geven in het verschijnsel verlies en hoopte dat zijn theorie als leidraad kon dienen voor het begeleiden van rouwenden. Zowel verdriet als lichamelijke ziekte vergen tijd om te genezen en allebei bevatten ze emotionele en lichamelijke aspecten.

In 1992 heeft Worden de vier rouwtaken ontwikkeld. Het is natuurlijk niet zo dat mensen van de ene rouwtaak in de andere terechtkomen, soms loopt alles door elkaar heen. Maar het is wel zo dat deze rouwtaken kunnen helpen door het rouwproces heen, als een handvat, een leidraad. Ook is het niet zo dat wanneer je met de laatste rouwtaak bezig bent, je klaar bent met rouwen.

Er staat geen tijd voor rouwen, dit is heel persoonlijk en voor iedereen verschillend, ook binnen één gezin. Het gaat er meer om dat je een manier kunt vinden om te leren leven met je verliezen; zeker niet om te vergeten, maar om het verlies een plaats te geven in je bestaan. Om te leren waar je het zoeken moet.

De rouwtaken zijn als volgt te omschrijven

1. Besef van het verlies

2. Het ervaren van de gevoelens

3. Het aanpassen aan je omgeving zonder de overledene  

4. Het investeren in nieuwe relaties