Onze activiteiten


Wat we als vrijwilligers zoal ondernemen naast de dagen en weekenden

Wij houden ons als vrijwilligers van Achter de Regenboog Noord bezig met lotgenotencontact voor kinderen en jongeren die een dierbare zijn verloren aan de dood. Dit doen we sinds 2006. In 2013 zijn we overgegaan van regio Groningen naar regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe). We kunnen worden benaderd om voorlichting te geven over het werk van onze stichting, dit kan bijvoorbeeld op scholen, in ziekenhuizen of in instellingen. Twee vrijwilligers komen dan langs om een presentatie op maat te verzorgen. Dit kan zijn voor lotgenoten, maar ook voor beroepskrachten of vrijwilligers. Zie voor een overzicht van de voorlichting elders op deze pagina.           

Workshop De wereld van verschil

Onze vrijwilligersgroep volgt minimaal een maal per jaar een workshop die onze deskundigheid bevordert. Een voorbeeld is De Wereld van Verschil. Deze werd verzorgd door Mijntje van der Greft, projectmedewerker van MCC Flevoland. De Wereld van Verschil is een beeldende, effectieve methode om in gezinnen waar iemand is overleden gesprekken op gang te brengen, en kinderen en jongeren te helpen hun verlies te verwerken. Er is prachtig materiaal ontwikkeld hiervoor, zoals een landkaart die kinderen helpt hun verhaal te vertellen tijdens een gesprek met een volwassene. Voor jongeren is de website  online.dewereldvanverschil.nl ontwikkeld. Alle informatie over het project is te vinden op www.dewereldvanverschil.nl Een mooie, leerzame middag. Het is materiaal dat wij in ons werk zeker gaan gebruiken of verspreiden.


Twintig jaar Achter de Regenboog


Zaterdag 21 juni 2014 vond de viering van het 20-jarig jubileum van Achter de Regenboog plaats bij Jeugdtheaterhuis ‘De Berenkuil’ in Utrecht. Een hele prettige plek waar de regenboogkleuren terug kwamen in de stola’s van het ontvangstcomité, tafelkleden, papier etc. Karaleela Oderkerk, de oprichtster van Achter de Regenboog, vertelde in een ontroerende speech hoe zij kwam tot het idee om een plek te creëren waar kinderen met een verlieservaring elkaar kunnen ontmoeten. We kregen ook een inkijkje in het ontstaan van de methodieken. Terecht benoemde Karaleela dat we het verleden moeten eren. Hopelijk komt haar speech nog eens op papier. Ze gaf een erg mooie talkingstick cadeau, deze werd door scheidend voorzitter Vermeulen aangeboden aan de nieuwe voorzitter Ine Spee, en hiermee werd symbolisch het stokje doorgegeven. Erna kwam een powerpointpresentatie over systemisch werken door Ingrid Vlemmings. Door de oefeningen die zij met ons deed werd de waarde van deze aanpak nog inzichtelijker. Met een muzikaal intermezzo waarbij we in vier groepen een samenspel in muziek maakten kregen we hernieuwde energie voor de workshops. Ik deed zelf mee aan de workshop over trotsgevoel en het uiten van trots. Dit terwijl de djembe-muziek ons ondersteunde en een andere groep bij ‘stembevrijding’ de overleden geliefden met naam en toenaam aan het roepen waren. Workshops van hoog niveau waarbij je echt bij je hart kon komen en/of bij iets dat je blokkeert om daar te komen. Op het eind werd nog een prachtig schilderij aangeboden aan het bestuur. Bij de borrel met zalige hapjes ging de zon schijnen. Wat een heerlijke dag!!!

Emke de Vries-Westers, vrijwilligster bij AdR regio Noord


Overzicht van onze voorlichtingsactiviteiten

Achter de Regenboog Noord bezocht de afgelopen tijd de volgende bijeenkomsten en organisaties, waarmee u een indruk krijgt van de mogelijkheden:

Voorlichting aan leerlingen AOC Terra Eelde

Bezoek Uitvaart beurs Burgum

Voorlichting vrijwilligers Kindertelefoon Leeuwarden

Lezing bij Yarden Hoogeveen

Presentatie aan Seminarium voor Orthopedagogiek Groningen

Voorlichting leerlingen Juliana van Stolbergschool Hoogeveen

Lunchbijeenkomst met verpleegkundigen Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Voorlichting geestelijke verzorging Martini Ziekenhuis Groningen

Voorlichting interne begeleiders SWV 207 (basis- en speciaal onderwijs)

Stand Uitvaartbeurs Martinikerk Groningen

Symposium 'Nieuwe visie op rouw' Zwolle

Jaarlijkse stand herdenking Allerzielen Yarden Groningen

 

Bezoek aan ROC Friese Poort Drachten

Een goed voorbeeld van actieve voorlichting was ons bezoek aan regionaal opleidingscentrum Friese Poort in Drachten. Deze school is zeer actief in het betrekken van leerlingen en docenten bij rouwverwerking. Is dat een taak van de school? Bij de Friese Poort vinden ze van wel, want de school dient aan alle belangrijke problemen aandacht te besteden. Het komt de resultaten ten goede. Wij verzorgden een voorlichting waarbij we veel vragen van docenten konden beantwoorden over het signaleren van rouw, over doorverwijzing, over hoe in de klas actief om te gaan met rouw en verlies.