Over rouw


Jaarlijks krijgt een hele grote groep landgenoten te maken met rouw en verlies door de dood

Rouw treft zeer veel mensen. Jaarlijks krijgen in ons land 7.000 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar te maken met een sterfgeval in hun gezin. Daardoor krijgen ongeveer 150.000 kinderen te maken met een rouwende klasgenoot. Ieder jaar overlijden er 1000 kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar, waarvan 800 tussen de 0-5 en 200 tussen 5-15 jaar. 

Achter de Regenboog bereikt een deel van deze groep door de lotgenotenactiviteiten die we in de vier regio's organiseren. Mond-tot-mondreclame is voor ons zeer belangrijk om deze groep jaarlijks te bereiken. Vooral jongeren komen niet gemakkelijk over de drempel om contact op te nemen. Ze kunnen hierbij een tactvolle steun in de rug goed gebruiken.

Links en boeken

De volgende websites bieden veel achtergrondinformatie:

Landelijke stichting Achter de Regenboog

Landelijke Stichting Achter de Regenboog op Facebook 

Herinnerdingen

De Wereld van Verschil    
Prachtig hulpmiddel om gesprekken tussen kinderen en volwassenen te stimuleren.

www.stichtingjongehelden.nl 
Gericht op het voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn waarvan de vader, moeder, broer of zus is doodgegaan. Of kinderen van scheidende of gescheiden ouders.    
   
www.in-de-wolken.nl  In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Ze ontwikkelen brochures, boeken en andere materialen. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden zijn ze met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Rouwwijzer UitvaartNet Informatie over en aandacht voor de verschillende soorten rouw van UitvaartNet.

www.jongereninrouw.nl Website voor jongeren in rouw.

www.kankerspoken.nl Voor kinderen en jongeren die leven met een ouder met kanker.

www.kindenrouw.nl Stichting Kind en Rouw maakt voorlichtingsmateriaal over rouw en verliesverwerking bij kinderen.

www.lieve-engeltjes.nl  Voor mensen die hun kind verloren hebben.

www.respectance.nl 
Bouw samen met familie, vrienden, bekenden én onbekenden aan een rijke gedenkplaats voor jouw dierbare, waar je steun vindt in elkaars verhalen, herinneringen en beelden. 

www.rouwhulp.nl Verzorgt o.a. het programma Rouwhulp: een behandeling voor kinderen en jongeren die enkele maanden na het verlies kan worden aangeboden.

www.vokk.nl  Site van de Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker'.

www.stichtingdekinderen.nl 
Ontspannings- en begeleidingsactiviteiten voor kinderen van ouders met kanker.

Verlies van een kind 
Kennisdossier vanuit de uitvaartbranche over verlies van een kind. Andere onderwerpen
Andere onderwerpen op deze site 

rouwverwerking.pagina.nl    Website met veel interessante links naar andere pagina’s. 

www.uitvaart.nl De website waar terminale zorg (voor de uitvaart), uitvaartzorg (de uitvaart) en nazorg (na de uitvaart) gepresenteerd worden als een samenhangend geheel.

Palliatieve zorg  Kennisdossier palliatieve zorg

www.leraar24.nl/rouw-en-verliesverwerking Informatieve site voor leerkrachten over  rouwverwerking.

Literatuur
Op de volgende websites staan veel boektips
www.rouwboeken.nl 
http://www.verliesverwerken.nl/literatuur/ 
http://www.in-de-wolken.nl/


 

 


Over de rouwtaken van Worden

Een belangrijke leidraad bij ons werk zijn de rouwtaken van William Worden. Deze Amerikaanse psycholoog deed onderzoek naar rouwverwerking. Hij wilde meer inzicht geven in het verschijnsel verlies en hoopte dat zijn theorie als leidraad kon dienen voor het begeleiden van rouwenden. Zowel verdriet als lichamelijke ziekte vergen tijd om te genezen en allebei bevatten ze emotionele en lichamelijke aspecten.

In 1992 heeft Worden de vier rouwtaken ontwikkeld. Het is natuurlijk niet zo dat mensen van de ene rouwtaak in de andere terechtkomen, soms loopt alles door elkaar heen. Maar het is wel zo dat deze rouwtaken kunnen helpen door het rouwproces heen, als een handvat, een leidraad. Ook is het niet zo dat wanneer je met de laatste rouwtaak bezig bent, je klaar bent met rouwen.

Er staat geen tijd voor rouwen, dit is heel persoonlijk en voor iedereen verschillend, ook binnen één gezin. Het gaat er meer om dat je een manier kunt vinden om te leren leven met je verliezen; zeker niet om te vergeten, maar om het verlies een plaats te geven in je bestaan. Om te leren waar je het zoeken moet.

De rouwtaken zijn als volgt te omschrijven

1. Besef van het verlies

2. Het ervaren van de gevoelens

3. Het aanpassen aan je omgeving zonder de overledene  

4. Het investeren in nieuwe relaties