Sponsoring en ondersteuning


Ons werk via een gift ondersteunen

Financiële steun voor ons werk is van harte welkom. Donaties worden ingezameld via 1 bankrekening. Als u direct onze regio wilt ondersteunen dient u dit bij de gift aan te geven door 't.b.v. gezinsweekend Regio Noord' te vermelden. Uiteraard zijn alle donaties, groot en klein, van harte welkom. Deze kun u overmaken naar NL54INGB0005557536, t.n.v Stichting Achter de Regenboog in Utrecht. Vermeld hierbij dus duidelijk dat uw steun bedoeld is voor Regio Noord.

Via de online donatiemodule (vanaf minimaal € 10,-)

Eenmalige donatie doen via de landelijke website 

Uw gift is aftrekbaar
Het is belangrijk om te weten dat het totale bedrag dat u in één kalenderjaar doneert aan goede doelen - tussen de 1% (met een minimum van € 60,-) en 10% van uw verzamelinkomen - voor u fiscaal aftrekbaar is. Meer over steun aan Achter de Regenboog op de landelijke website

De kosten van een weekend
Het is helaas niet mogelijk onze weekenden of dagen kostenloos aan te bieden. Wij vragen de ouders / verzorgers hiervoor een bijdrage. De bijdragen betaald door ouders en verzorgers dekken ongeveer 40% van de totale kosten. Voor de overige dekking zijn wij geheel afhankelijk van de genereuze bijdragen van donateurs en sponsoren. Een kinder/jongerenweekend kost ongeveer € 16.000. U kunt ons helpen door sponsor of donateur te worden. Achter de Regenboog heeft het CBF keurmerk voor kleine goede doelen en is daarnaast door de overheid erkend als algemeen nut beogende instelling. Steun is mogelijk in de vorm van aangeboden diensten en/of materialen, dan wel financieel. 

Wat u voor ons kunt doen is een kwestie van goede afstemming. We gaan graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op via info@adrnoord.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Recente giften en ondersteuning AdR Noord

Zo fijn te ervaren dat mensen individueel, organisaties en bedrijven graag belangeloos onze activiteiten ondersteunen!

Giften van bedrijven
Graag willen wij Jacob Maat van het bedrijf Mensura bedanken voor de bijdrage van Mensura aan ons werk.
Het bedrijf Ventura Systems uit Bolsward stelt iedere medewerker in de gelegenheid om duizend euro te schenken aan een goed doel. Richard van den Dolder heeft besloten zijn deel te doneren aan regio Noord van AdR, en motiveerde dat als volgt:  “Ik, als werknemer, mag ieder jaar een goed doel voordragen. Jullie stichting spreekt mij zeer aan. Het werk wat jullie doen is ontzettend belangrijk. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om je verdriet goed te kunnen verwerken.”

Instellingen en verenigingen
We ontvingen een gift van de Pepergasthuiskerk in Groningen, waar voor ons gecollecteerd is.
We ontvingen een fraaie donatie van € 900,- voor ons werk van de Rebekkahloge Marijke Muoi te Leeuwarden. De Rebekkah's vormen de zustertak van de Orde van de Odd Fellows. Rebekkah's en Odd Fellow's voelen zich verantwoordelijk voor de wereld om hun heen en streven naar harmonie onder de mensen, naar een wereldwijde broederschap. Ze proberen dit ideaal  'handen en voeten' te geven zowel binnen als buiten de organisatie en ondersteunen zo elk jaar een goed doel.
Maar liefst 580 euro werd ingezameld tijdens de jaarlijkse quilttentoonstelling in 't Vinkhuys, het buurthuis in Vinkhuizen, Groningen. Achter de Regenboog was hier verkozen tot goed doel. We zijn er blij mee! Twee van onze vrijwilligers waren die dag aanwezig om over ons werk te vertellen.
Graag willen wij ook BVR-Sneek bedanken voor hun royale bijdrage, waarmee een eerste aanzet voor ons volgende gezinsweekend gewaarborgd is. Daar zijn wij heel erg blij mee. BVR-Sneek is een vrijwilligersorganisatie die enerzijds als doel heeft hun eigen kerkgenootschap te bekostigen,
maar daarnaast ook nog ruimte maakt voor één of meerdere goede doelen.

Sinds begin 2017 wordt Achter de Regenboog Regio Noord financieel ondersteund vanuit de afdeling Geestelijke Verzorging  van het Martini Ziekenhuis te Groningen. Aline Boers van het secretariaat scheef ons: ‘Wekelijks vindt er een oecumenische zondagsviering plaats in het Martini Ziekenhuis. Wij mogen rekenen op veel hulp van vrijwilligers. Een van onze geestelijk verzorgers of een gastvoorganger gaat voor in de viering. In deze viering wordt ook altijd een inzameling van de collecte gehouden. Onze eigen geestelijk verzorgers hebben een doel voor de collecten aangewezen, waarvan St. Achter de Regenboog er een is.’

Hartelijk dank allen voor de medewerking!

Website en vormgeving

Onze website werd kostenloos gebouwd door Stoneart Webdesign Groningen  

Ons verblijf wordt altijd gastvrij en ruimhartig ondersteund door Nieuw Allardsoog , Bakkeveen

Onderstaande bedrijven en instellingen hebben in een eerdere periode hun steun verleend. Ook een bijdrage van uw bedrijf, vereniging of instelling is zeer welkom.

Stone Art; Huisartsenpraktijk 'De Vecht', Groningen; Studio Bodaan, Aalden; VS Ontwerp; Kragtvorm; Bloom your message;Tuincentrum Eldorado; Slijterij Dikkers Hoogeveen; bakkerij Henk Post Ten Boer; Sportshop Haren; Bakkerij Marinus, Loppersum; Humanitas; Lotus Uitvaartverzorging en -begeleiding; Zonta (afdeling Groningen); Bakkerij Timmerman; Stichting Stiel; Feestwinkel Confetti; Hanos; Stichting Het Roode- of Burgerweeshuis; Gasunie; Provincie Groningen; Suikerunie; Boelens-Jorritsma; Alfacollege; Bossina Verf; Diaconie v/d Nieuwe Kerk; Printbedrijf Wm Veenstra; Yarden; Monuta; Ikea; Scandinavisch Dorp; Dagblad van het Noorden.